Klavreström Område 1 - Södra

Malmgatan, Hallolavägen, Bergsrådsvägen, Norremarksvägen, Pardons väg, Vitsippevägen, Blåsippevägen, Kvarngatan, Gröna vägen, Vinkelgatan, Filaregatan, Änghultsvägen, Ängelholmsvägen, Idrottsvägen, Rösvägen, Bergagatan och Bruksgatan 5-33, 32-66


UppCom har börjat gräva ut fiber i område 1. Gatorna norr om Bruksgatan är i stort sett färdiggrävda medan gatorna söder om Bruksgatan inte är påbörjade. Planerad färdigställande är planerad till 2017-2018.

Med anledning av IP-Onlys beslut att inte fortsätta sin utbyggnad i Klavreström erbjuder UppCom de som tecknat avtal om fiberanslutning från IP-Only att teckna liknande avtal med UppCom.

Detta är inte är ett övertagande av befintliga avtal utan var och en väljer om man vill teckna avtal med UppCom eller inte. Information samt beställningblankett kommer i brevlådan inom kort.

 

Inkomna intresseanmälningar:

 

 

 

 

 

 

 

Område

Tot Antal fastigheter

Antal intresseanmälningar

Antal beställningar som krävs för utbyggnad

Område 1 Klavreström - Södra

148 st

25 st

44 st

 

Nyheter

Driftinformation
För tillfället finns inga kända driftstörningar
Uppvidinge Kommun
UppCom AB                                                                Telefon:0474-476 50                                             info@uppcom.se
Besöksadress: Olofsgatan 8, 364 30 Åseda                                                                      Postadress: Box 4, 364 21 Åseda