Uppcom

Öppen fiber – Obegränsad Valfrihet. På riktigt.

Ring oss på 0474-476 50

Pågående projekt

Vi bygger hela tiden ut vårt nät och här kan du se vilka områden vi arbetar med just nu.
Du kan göra  en intresseanmälan här, både för pågående och önskemål om områden!

Hovgård

Fiberutbyggnad kring Hovgård är ett delprojekt i vår stora utbyggnad av fiber i Uppvidinge kommun som går under namnet Uppvidinge landsbygd. Förläggning av kanalisation är påbörjad och vi räknar att vara helt klara med detta område under hösten 2023. Har du ännu inte anmält ditt intresse för att ansluta din fastighet? Fyll i intresseanmälan eller hör av dig till oss på UppCom, info@uppcom.se

Läs mer »

Brinkelid och Hulubergshult

Fiberutbyggnad kring Brinkelid och Hulubergshult är ett delprojekt i vår stora utbyggnad av fiber i Uppvidinge kommun som går under namnet Uppvidinge landsbygd. Förläggning av kanalisation är påbörjad och vi räknar att vara helt klara med detta område under hösten 2023. Har du ännu inte anmält ditt intresse för att ansluta din fastighet? Fyll i intresseanmälan här på hemsidan eller hör av dig till oss på UppCom, info@uppcom.se

Läs mer »

Källeflaga

Nu bygger vi fibernät i ert område! Det är mycket glädjande att vi nu äntligen kan erbjuda fastighetsägare i området fiberanslutning. Tack vara stödpengar från PTS (Post & Telestyrelsen) har vi nu möjlighet att bygga ett stamnät som i sin tur gör det möjligt att ansluta till vårt öppna stadsnät.   Projektet kommer att pågå 2023-2024 och priset för att ansluta din fastighet till vår anslutningspunkt i tomtgräns är 25 000 kronor. Vi kan även ombesörja förläggning av fiberkanalisation på tomten till en fast kostnad om 3 000 kronor. Hur förläggning på tomten ska ske bestämmer du själv. Vill du ombesörja det i egen regi går det bra. Vi står i så fall för material i form av fiberslang, sökband samt instruktion om hur förläggning ska göras på bästa sätt. Vill du ha andra råd och tips så hjälper vi naturligtvis till med det.   Anslutningsavtal och allmänna villkor skickas ut med brev. Har du inte fått något brev så anmäl ditt intresse via länken, https://uppcom.se/intresseanmalan/ , så skickar vi ett anslutningsavtal för påskrift. När avtalet kommit till oss hör vi av oss och bokar in ett platsbesök. Vi går då tillsammans genom hur anslutningen kommer att ske. Grävning, placering av fiberbox samt reder ut andra eventuella frågor.   Vi kommer löpande att lägga ut information på här på vår hemsida, www.uppcom.se om hur projekten fortskrider.Du redan nu se vilket utbud som finns i nätet samt vilka priser som gäller för de olika tjänsterna, klicka dig in på adressen här för att se priser, https://portal.openuniverse.se/best%C3%A4ll/tj%C3%A4nster/1179056   Denna utbyggnad av bredband på landsbygden har möjliggjorts tack vare politiska beslut i styrelsen för UppCom AB samt stödpengar från PTS. Vi hoppas att så många som möjligt tar tillvara på möjligheten att ansluta sin fastighet till fibernätet och därmed kan nyttja fördelarna med en modern infrastruktur.   Om ni har några frågor som rör beställning eller markavtal så kontakta oss.   UppCom AB Epost: info@uppcom.se Tele: 0474-476 50  

Läs mer »

Uppvidinge landsbygd

Uppvidinge landsbygd är namnet på vårt stora utbyggnadsprojekt för fiber i Uppvidinge kommun. Projektet omfattar ett flertal byar och sträckor på landsbygden i kommunen, från Sissehult i norr till Långaskruv i söder. Projektet tilldelades projektstöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 vilket finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Utbyggnaden beräknas vara helt slutförd under 2023 men det finns möjlighet att efteransluta fastigheter. Är du intresserad av att ansluta din fastighet? Fyll in intresseanmälan eller kontakta oss direkt på info@uppcom.se eller 0474-47650

Läs mer »

Pikaböl, Uranäs, Kianäs

En utbyggnad av fiber i byarna Uranäs, Kianäs, Pikaböl och Stenbrohult är ett projekt som pågått under en längre tid. Utbyggnaden är slutförd men det finns möjlighet att efteransluta fastigheter. Är du intresserad av en fiberanslutning så kan du fylla i intresseanmälan eller kontakta oss direkt på 0474-47650. Utbyggnaden i området har gjorts med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 som finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer »

Fröseke

Utbyggnad av fiber i Fröseke med omkringliggande landsbygd är ett projekt som påbörjades i UppCom:s regi 2017. Utbyggnaden är klar men det finns möjlighet att efteransluta fastigheter. Kontakta UppCom genom att fylla i intresseanmälan eller kontakta oss på kontoret, 0474-47650 Utbyggnaden i området har gjorts med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 som finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer »

Gör en intresseanmälan för fiber!