Uppcom

Öppen fiber – Obegränsad Valfrihet. På riktigt.

Ring oss på 0474-476 50

Källeflaga

Nu bygger vi fibernät i ert område!

Det är mycket glädjande att vi nu äntligen kan erbjuda fastighetsägare i området fiberanslutning. Tack vara stödpengar från PTS (Post & Telestyrelsen) har vi nu möjlighet att bygga ett stamnät som i sin tur gör det möjligt att ansluta till vårt öppna stadsnät.

 

Projektet kommer att pågå 2023-2024 och priset för att ansluta din fastighet till vår anslutningspunkt i tomtgräns är 25 000 kronor. Vi kan även ombesörja förläggning av fiberkanalisation på tomten till en fast kostnad om 3 000 kronor.
Hur förläggning på tomten ska ske bestämmer du själv. Vill du ombesörja det i egen regi går det bra. Vi står i så fall för material i form av fiberslang, sökband samt instruktion om hur förläggning ska göras på bästa sätt. Vill du ha andra råd och tips så hjälper vi naturligtvis till med det.

 

Anslutningsavtal och allmänna villkor skickas ut med brev. Har du inte fått något brev så anmäl ditt intresse via länken, https://uppcom.se/intresseanmalan/ , så skickar vi ett anslutningsavtal för påskrift. När avtalet kommit till oss hör vi av oss och bokar in ett platsbesök. Vi går då tillsammans genom hur anslutningen kommer att ske. Grävning, placering av fiberbox samt reder ut andra eventuella frågor.

 

Vi kommer löpande att lägga ut information på här på vår hemsida, www.uppcom.se om hur projekten fortskrider.Du redan nu se vilket utbud som finns i nätet samt vilka priser som gäller för de olika tjänsterna, klicka dig in på adressen här för att se priser, https://portal.openuniverse.se/best%C3%A4ll/tj%C3%A4nster/1179056

 

Denna utbyggnad av bredband på landsbygden har möjliggjorts tack vare politiska beslut i styrelsen för UppCom AB samt stödpengar från PTS. Vi hoppas att så många som möjligt tar tillvara på möjligheten att ansluta sin fastighet till fibernätet och därmed kan nyttja fördelarna med en modern infrastruktur.

 

Om ni har några frågor som rör beställning eller markavtal så kontakta oss.

 

UppCom AB
Epost: info@uppcom.se
Tele: 0474-476 50

 

Gör en intresseanmälan för fiber!